Popis:

Program kontroluje všechny sídla subjektů použitých v evidenci odpadů (exportovaných do Ročního hlášení). Podmínkou této kontroly je připojení programu ke správné databázi Registru ekonomických subjektů (RES). Tuto databázi lze k programu EVI objednat. V případě kontroly Ročního hlášení musí být k programu připojena prosincová verze databáze RES.

Poznámka: Informaci o aktuálně připojené verzi databáze RES naleznete na úvodní obrazovce programu.

Doporučení:

Chybné údaje u sídel subjektů můžete opravit v okně Prohlížeč problémů, které se otevře po spuštění funkce Kontrola podle RES a to v editoru Subjekty příkazem z horní lištové nabídky R.E.S. / Kontrola podle R.E.S. Pokud jste již tuto kontrolu spustili, pak okno s přehledem problémových subjektů otevřete ze stejné nabídky příkazem Jednotlivé opravy podle R.E.S.

Kontrola RES zjišťuje tyto problémy:

Příklad:

V tomto případě se adresa shoduje. V programu je chybně vyplněna pouze Základní územní jednotka ZÚJ. Opravu lze tedy provést pomocí klávesy F4 nebo v okně detailu ruční opravy pomocí tlačítka se šipkou uprostřed okna u příslušné položky . Pokud by se adresa neshodovala, pak doporučujeme použít funkci Změna sídla na provoz (F8).