32. Kontrola používání kódu nakládání BN30

Popis:

Tato kontrola porovnává u dávek s kódem nakládání BN30, zda je odpad přebírán od subjektů Občané obce nebo Občan bez IČ. V případě příjmu odpadu od subjektu typu Firma, Obec nebo Firma bez IČ se musí jednat o zpětný odběrpoužitých výrobků. V takovém případě program kontroluje katalogové číslo odpadu, zda se jedná o odpad podléhající režimu zpětného odběru.

Doporučení:

V evidenci odpadů ohlašovatele vyberte kurzorem záznam, který je uveden v protokolu Centrální kontroly MŽP jako chybný. Tento záznam editujte pomocí klávesy F4 a opravte katalogové číslo odpadu nebo kód nakládání.

Příklad:

Komunální odpad nelze přebírat v rámci zpětného odběru. Proto od firem nelze převzít pod kódem nakládání BN30. V tomto příkladu opravte kód nakládání na B00, nebo upřesněte druh odpadu podléhající zpětnému odběru (např. zářivky, pneumatiky ...).

Tato kombinace je správná.

Tato kombinace je správná.