30. Kontrola vyplněného počtu provozoven

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda je v programu u ohlašovatele vyplněn Celkový počet provozoven. Tento údaj se uvádí na listu č. 1 Ročního hlášení.

Doporučení:

Celkový počet provozoven vyplníte v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Roční hlášení. Do kolonky Celkový počet provozoven zadejte číslo představující celkový počet provozoven daného IČ, resp. celkový počet odevzdávaných Ročních hlášení o odpadech. Tento údaj stačí zadat k libovolné provozovně daného IČ a hodnota se automaticky promítne do všech provozoven v evidenci subjektů daného IČ.

Příklad: