29. Kontrola partnerských subjektů O, B - B00

Popis:

Tato kontrola zjišťuje správné použití kódu nakládání při převzetí odpadu od subjektů typu Občan bez IČ, resp. Občané obce. Podle platné legislativy se převzetí odpadu od občanů tj. od fyzických nepodnikajících osob předávajících odpady mimo systém obce zapisuje s kódem nakládání BN30. Pokud v tomto případě převzetí uvedete např. kód B00, program to vyhodnotí jako chybu.

Doporučení:

V evidenci odpadů vyhledejte chybný záznam a pomocí klávesy F4 jej otevřete. V editačním okně opravte kód nakládání na BN30 nebo změňte partnerský subjekt.

Příklad:

Na této dávce je uveden partner Občané obce Liberec. Proto zde musí být kód nakládání BN30

Upozornění: Jestliže je odpad předáván občanem v rámci obecního systému např. na sběrný dvůr, pak je podle platné legislativy původcem obec a kód nakládání B00 je správně uveden. V takovém případě je potřeba opravit partnerský subjekt na příslušnou obec / město.

Tip:

Pokud máte zaregistrovaný modul Hromadné operace, pak můžete použít funkci na jednorázovou opravu všech záznamů v evidenci odpadů, na kterých je uveden jiný kód nakládání než BN30 a zároveň je partnerem Občan bez IČ nebo Občané obce. Tato funkce lze spustit příkazem v editoru Subjekty z horní lištové nabídky  Možnosti / Hromadné operace / Oprava kódů nakládání u občanů (z B00 na BN30).