27. Kontrola vyplnění osvědčení při překategorizaci odpadů N/O

Popis:

Tato kontrola prověřuje, zda pro odpad, který byl převeden z kategorie N (nebezpečný) na kategorii O (ostatní)  existuje vyplněné číslo osvědčení. Pokud číslo osvědčení v programu u příslušného odpadu zadané není, je to chyba.

Doporučení:

Opravu provedete přímo v evidenci odpadů v seznamu povolených odpadů. Tento seznam otevřete po kliknutí na ikonu nebo pomocí příkazu v horní lištové nabídce Odpad / Povolené (použité) odpady nebo klávesou F9. V seznamu kurzorem označte příslušné katalogové číslo odpadu s kategorií O resp. N/O a stiskněte klávesu F4. V editačním okně zapište do pole Osvědčení číslo vydaného osvědčení.

Příklad: