24. Subjekt má nevyrovnanou +/- bilanci odpadů

Popis:

Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance vychází z legislativního požadavku, kdy součet všech celkových množství uvedených na příjmu (počáteční stav, produkce, převzetí, dovoz ...) se musí rovnat celkovému množství uvedenému na výdeji (předání, vývoz, využití, odstranění ...) a to u každého druhu odpadu samostatně.

Doporučení:

Kontrolu a následnou opravu příslušného chybně uvedeného množství odpadu můžete provést v evidenci odpadů ohlašovatele pomocí přehledu Karta odpadů.

Příklad:

Karta odpadů

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části okna je zobrazen seznam odpadů v evidenci s celkovým množstvím +/-, s rozdílem atp. Ve spodní části je podrobný rozpis záznamů odpovídajících ke kurzorem vybranému odpadu v horní části okna. Předposlední sloupec Rozdíl obsahuje kladnou či zápornou hodnotu, pokud je mezi příjmem a výdejem rozdíl.

Nejprve je potřeba provést kontrolu jednotlivých záznamů daného kódu odpadu (inventuru) a opravit či doplnit je, nebo smazat chybně pořízené záznamy. To lze ve spodní části okna pomocí příslušné ikony

V daném příkladu chybí 5,5 tuny odpadu, protože úplně schází evidence příjmu resp. produkce. Přidáním jednoho či více záznamů s odpovídajícím množstvím se chyba odstraní. Vyřešení problému s rozdílem lze i pomocí funkce F6 - rozdíly mezi příjmy a výdeji (tlačítko ). Použitím této funkce se otevře okno, které automaticky spočítá celkové rozdíly podle produkce, převzetí a počátečního množství (A, B, C).

Po stisknutí tlačítka Vytvoření dávek se nabídne záznam s předvyplněnými hodnotami, který lze uložit případně doplnit a uložit.

Upozornění: Nevíte-li si rady s použitím této funkce, raději využijte helpdesk nebo hot-line.

Existuje případ, kdy do průběžné evidence odpadů zapisujete produkci odpadů a množství odhadujete. Skutečné množství pak do programu zapíšete na dávky při předání oprávněné osobě (resp. až z faktury nebo vážního lístku). V tomto případě lze na kartě odpadů využít funkci, která umí přepočítat odhadované vyprodukované množství podle množství předaného partnerovi. Tuto funkci najdete v Kartě odpadů v horní lištové nabídce Možnosti / Přepočet množství (Shift + F6). Před jejím použitím doporučujeme provést zálohu databáze.