Popis:

Tato kontrola zjišťuje tzv. meziprovozní vztahy což znamená, že program porovnává katalogová čísla a množství těch odpadů, které jste si předávali mezi svými provozovnami. Základní podmínkou pro tuto kontrolu však je, aby program obsahoval evidence odpadů všech Vašich provozoven, mezi kterými došlo k předávání odpadů. Pokud tomu tak není, program nemůže toto předávání správně vyhodnotit. Příklad:Jestliže v evidenci ohlašovatele existuje záznam převzetí (B00) od jiné vlastní provozovny (shodné IČ), pak v evidenci této vlastní provozovny musí být zaznamenáno předání (např. AN3) shodného odpadu a množství ohlašující provozovně.

Tuto kontrolu lze uživatelsky vypnout v Parametrech programu (ikona ) . Okno Parametry programu otevřete pomocí tlačítka na pravé svislé liště programu v sekci Ostatní. V okně Parametry programu na levé straně označte v seznamu položku Evidence odpadů / Zadávání odpadů / Kontroly a v pravé části aktivujte parametr Při centrální kontrole MŽP neprovádět kontrolu na meziprovozní vztahy.

Doporučení:

Opravu provedete v editoru Subjekty, ve kterém kurzorem označte libovolnou provozovnu shodného IČ s ohlašovatelem a v horním lištovém menu zvolte příkaz Kontroly / Odpady / Chybné meziprovozní vztahy. Alternativně lze také použít kombinaci kláves Ctrl + Shift + M. Tím se zobrazí okno s přehledem chybných meziprovozních vztahů (záznamů), které lze ve spodní části okna opravit. Můžete zde záznamy přidávat, měnit nebo mazat a to jak u evidenta (ohlašovatele), tak u partnera (vlastní partnerské provozovny).

Příklad:

V tomto příkladu předává sídlo společnosti INISOFT jako ohlašovatel 125 tun odpadu na svou provozovnu INISOFT Skládka. Tato provozovna však ve své evidenci nemá zaznamenán příjem tohoto množství odpadu.

Pokud v daném případě existuje v programu i evidence provozovny INISOFT skládka, pak je to opravdu chyba a je nutné do této evidence skládky záznam doplnit. To lze přímo vpravé dolní části okna pomocí příslušné ikony .