2. Kontrola +/- bilance v rámci odpadů vznikajících z autovraků

Popis:

Kontrola vyrovnané množstevní (+/-) bilance u odpadů vznikajících z autovraků vychází z legislativního požadavku, kdy součet všech celkových množství uvedených na příjmu (počáteční stav, produkce, převzetí, dovoz ...) se musí rovnat celkovému množství uvedenému na výdeji (předání, vývoz, využití, odstranění ...) a to u každého druhu odpadu samostatně v členění na odpady vzniklé ze zpracování autovrakůodpady ostatní.

Doporučení:

Kontrolu a následnou opravu příslušného chybně uvedeného množství odpadu můžete provést v evidenci odpadů ohlašovatele pomocí přehledu Karta odpadů.

Příklad:

Karta odpadů

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části okna je zobrazen seznam odpadů v evidenci s celkovým množstvím +/-, s rozdílem atp. Ve spodní části je podrobný rozpis záznamů odpovídajících ke kurzorem vybranému odpadu v horní části okna. Jeden z posledních sloupců s názvem Rozdíl obsahuje kladnou či zápornou hodnotu, pokud je mezi příjmem a výdejem rozdíl. Pro odhalení chyby v nevyrovnané bilanci odpadů vzniklých z autovrakůdalších odpadů aktivujte parametr Zobrazit značku, kategorii autovraku a rozdíl kusů v horní části okna.

V níže uvedeném příkladu je katalogové číslo 160601 Olověné akumulátory. Celková bilance je vyrovnaná, ale v členění na vzniklé odpady z vybraných autovraků a dalších odpadů množství nesouhlasí o 100 kg. Opravu proveďte přidáním, změnou nebo smazáním záznamů ve spodní části okna pomocí příslušné ikony

Upozornění: Při editaci záznamů rozlišujte množství odpadů vzniklých z autovraků a dalších odpadů pomocí parametru Vznik ze zpracování autovraku.