14. Kontrola množství = IČ evidenta nebo partnera V evidenci odpadů je v údaji množství IČ evidenta nebo partnera

Popis:

Tato kontrola se zaměřuje na chybně vyplněné množství na dávce odpadu. Upozorněni jste v okamžiku, kdy položka množství obsahuje stejnou hodnotu jako IČ partnerského subjektu.

Doporučení:

Opravu provedete přímo v Evidenci odpadů na chybném záznamu, který je uveden v protokolu. Použijte klávesu F4 nebo ikonu a upravte chybně zadané množství.

Příklad:

Vysvětlivka k příkladu (obrázku): Zde je chybně uvedeno množství (205 tun). Tato chyba vznikla přepsáním IČ partnerského subjektu do položky Množství. Pro opravu stačí uvést hmotnost odpadu dle skutečnosti.