Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda uvedená IČO u subjektů odpovídají matematické operaci modulo 11 (což je celočíselný zbytek dělení čísla konstantou jedenáct). V programu se údaj IČO uvádí na 8 míst, kratší IČO se proto automaticky doplní zleva nulami.

Doporučení

IČ by mělo být platné (nezaniklé) a zároveň musí existovat v Registru ekonomických subjektů. V určitých případech se může stát, že potřebujete do evidence zapsat subjekt, který IČO přiděleno nemá (svobodná povolání, herci, zemědělci ...). V tomto případě zvolte typ subjektu Firma bez IČO. Tento typ ale nesmíte použít u existujícího subjektu v ČR s platným IČO např. z důvodu, že ho neznáte. U firmy bez IČO se musí uvést identifikátor. Zde doporučujeme vyplnit DIČ nebo hodnotu přidělenou v ISPOP. Jestliže se jedná o subjekt ze zahraničí, se kterým obchodujete (dovoz / vývoz odpadů přes hranice), pak zvolte typ subjektu Zahraniční subjekt.

Příklad (vysvětlení jednotlivých typů subjektů):

Editační formulář při zakládání nebo změně subjektu.

Popis jednotlivých typů subjektů

Pozn.: Každý typ subjektu má vlastní povinné údaje, které jsou na formuláři žlutě zvýrazněny.