122. Kontrola na správně vyplněný list č. 4 - autovraky

Popis:

Tato kontrola ověřuje správnost údajů na vyplněném listu č. 4 (Průběžný přehled plnění cílů opětovného použití) ročního hlášení pro autovraky. Kontrola prověřuje níže uvedené hodnoty za ohlašovací rok, pokud v některé z nich nalezne chybu, zobrazí se tato kontrola.

  1. Hodnota řádku 1 (počet autovraků) se musí rovnat počtu autovraků (kód odpadu 160104, kategorie Vybraný) s kódem nakládání BN30 v evidenci odpadů
  2. Hodnota řádku 3 (skutečná celková hmotnost přijatých autovraků) se musí rovnat součtu hmotností u odpadu 160104 (kategorie Vybraný) s kódem nakládání BN30
  3. Součet řádků 4, 5, 8-13 minus rozdíl řádků 6 a 7 (6-7) musí být menší nebo rovno řádku 2 (hmotnost dle TP)
  4. Součet řádků 5, 8-13 minus rozdíl řádků 6 a 7 (6-7) musí být menší nebo rovno řádku 3 (skutečná hmotnost)
  5. Hodnota řádku 14 nesmí být vyšší než 100 procent
  6. Hodnota řádku 15 nesmí být vyšší než 100 procent

Další informace o plnění cílů naleznete také zde.

Doporučení:

Zkontrolujte vyplněné údaje zda splňují výše uvedená kritéria. Při kliknutí na tlačítko Zobrazit přehled (viz také okno níže) se zobrazí Průběžný přehled opětovného použití odpadů z vybraných autovraků. Na druhé stránce tohoto přehledu zjistíte konkrétní chyby této kontroly. 

Příklad:

Šablonu pro list č.4 naleznete v modulu Autovraky, v nástrojové liště pod tlačítkem .