121. Kontrola přiložené kopie výpisu z bankovního účtu (PDF) s finanční rezervou na listu č. 4 - údaje o skládce

Popis:

Pro ohlašovatele provozující skládku (je detekováno dle použitého kódu nakládání v evidenci odpadů) platí povinnost přiložit kopii výpisu bankovního účtu k ročnímu hlášení.

Doporučení:

Kopii výpisu můžete přiložit k hlášení v evidenci subjektů na dané provozovně, kde vyberete volbu v menu Možnosti - Parametry subjektu - Ohlašování / tisk - Roční hlášení (příloha č. 20,..), ČSÚ - vpravo záložka List č.4. Klikněte na tlačítko Údaje o skládce a na záložce Tabulka č.1 vyberte Nahrát přílohu. Zároveň platí, že tento soubor musí být ve formátu PDF (jiná není povolena).

Příklad: