120. Kontrola na přiložený List 4, nebo 5 - hlášení za autovraky

Popis:

U každého hlášení za autovraky, pokud je vyplněný list č. 2 (pokud tedy existuje alespoň jeden záznam odpadu katalogového čísla 160104 nebo 160106 s kódem nakládání BN30 typu Vybraný autovrak), musí existovat záznam s údaji na listu č. 4 nebo č. 5, nebo budou u hlášení připojeny oba listy. Pokud neexistují údaje ani na jednom listu, tak kontrola nahlásí chybu a je potřeba hlášení opravit.

Doporučení:

V evidenci autovraků v menu Možnosti vyberte volbu Šablona pro List č.4 a doplňte jednotlivé položky. Více informací naleznete v návodu na této stránce.

Příklad: