12. Kontrola vyplněné finanční rezervy v případě skládkování odpadu

Popis:

Pokud je v evidenci odpadů uveden kód nakládání představující skládkování xD1 nebo xN12, pak je nutné na Listu č.4 Ročního hlášení uvést skupinu nebo podskupinu skládky, její volnou kapacitu a finanční rezervu k 31.12. vykazovaného roku.

Doporučení:

Údaje můžete doplnit v evidenci Zařízení nad vybranou provozovnou. Nejprve vyberte v Evidenci subjektů subjekt resp. provozovnu, za kterou budete ohlašovat (v tomto případě skládku), potéstiskněte na pravé svislé liště v sekci Evidence tlačítko Zařízení.

V tomto editoru je nutné založit nový popis skládky (viz nápověda programu) nebo upravit stávající popis pomocí klávesy F4 nebo ikony.

Příklad:

Každý rok je nutné aktualizovat údaje o stavu finanční rezervy a volné kapacitě skládky a to ještě před exportem Ročního hlášení.