119. Kontrola na existenci odpadů ze zpracování vybraných autovraků

Popis:

Kontrola se týká hlášení, které podává zpracovatel autovraků. Pokud existuje alespoň jeden záznam odpadu katalogového čísla 160104, nebo 160106 s kódem nakládání xN9 typu Vybraný autovrak, pak musí existovat alespoň jeden záznam odpadu s jiným katalogovým číslem, který je označen jako vzniklý ze zpracování autovraků.

Doporučení:

V evidenci odpadů dané provozovny zkontrolujte dávky odpadů a doplňte požadované odpady do evidence.

Pokud nejste zpracovatel autovraku, ale pouze sběrač, pak nemůžete použít kód nakládání xN9.

Pokud nepřijímáte a nezpracováváte vybrané autovraky, ale pouze ostatní, proveďte kontrolu typu autovraku a případně opravte.

Příklad: