116. Kontrola na přiložený list č.5 – hlášení za systém obce

Popis:

U subjektu typu Obec musí být součástí hlášení i List č. 5. Ten je třeba aktivovat zaškrtávátkem Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Pokud má obec více provozoven, tak jen jedna z nich vykazuje List č.5. Zároveň je třeba kontrolovat, aby v případě, kdy je vyplněný List č.5 nebyl u provozovny vyplněn kód IČZ. Pokud není vyplněno IČZ, tak se kontroluje pole Provoz (a tam formát CZxyyyyy).

Výjimka je u správních obvodů Praha (SOP), které patří pod Hlavní město Praha s IČO = 00064581 a nevykazují tak List č.5

Doporučení:

Pokud ohlašujete za subjekt typu Obec, pak vyplňte požadované hodnoty v evidenci subjektů v Parametrech subjektu v sekci Roční hlášení na záložce List č.5. 

Příklad: