114. Kontrola na chybné překategorizování odpadu N/O

Popis:

Pokud je u odpadu uvedena kategorie N/O a kód nakládání A00 musí existovat vyplněné Číslo osvědčení (v povolených odpadech sloupec Osvědčení).

Zároveň se musí jednat o katalogové číslo, u kterého je dle katalogu odpadů překategorizace povolena - neexistuje k němu zrcadlová položka kategorie O.

Doporučení:

Vyplňte Číslo osvědčení pokud je správně kategorie odpadu N/O nebo změňte kód odpadu.

Příklad: