113. Kontrola jedinečnosti IČZ/IČP + IČZÚJ u partnera

Popis:

Tato kontrola ověřuje jedinečnost IČZ/IČP + IČZÚJ u partnerských subjektů. Každý partnerský subjekt musí mít jednoznačně určené IČZ, IČP nebo interní IČP (v rámci IČO). Pokud se jedná o subjekt hlásící za činnost dle ORP, pak může být v evidenci použito shodné IČZ nebo IČP pro více provozoven, ale s rozdílnými ZÚJ.  

Doporučení:

Proveďte kontrolu vyplněného pole na partnerských subjektech. V Evidence - Subjekty vyberte daný subjekt a klávesou F4 nebo ikonkou editace v nástrojové liště, proveďte editaci subjektu. Upravte údaje, které jsou chybně - ZÚJ, IČZ/IČP nebo Typ identifikátoru.

Příklad: