111. Kontrola na správný formát IČZ u ohlašovatele typu oprávněná osoba

Popis:

Tato kontrola ověřuje správný formát IČZ u ohlašovatele typu oprávněná osoba. U ohlašovatele se z kódů nakládání použitých v evidenci vyhodnotí, zda se jedná o oprávněnou osobu. Pokud ano kontroluje se, zda je ohlašovatel identifikován hodnotou IČZ ve tvaru dle vyhlášky.

Formát identifikačního kódu zařízení je CZXYYYYY, kde

Doporučení:

Zjistěte, zda je IČZ na formuláři subjektu správně vyplněno (viz obrázek níže). Případně pokud máte zakoupen RES, můžete doplnit pole IČZ tlačítkem RES vpravo. Změnu potvrďte tlačítkem OK.

Upozornění: Nejedná se o chybu zabraňující odeslání hlášení.

Příklad: