11. Kontrola existence evidence u Občana bez IČO

Popis:

Tato chyba zřejmě vznikla špatnou editací údajů u subjektu. Platí, že fyzická nepodnikající osoba (subjekt typu Občan bez IČO) nepodává hlášení o odpadech.

Doporučení:

Doporučujeme zjistit dodatečné informace o ohlašovateli a případně typ subjektu opravit. V seznamu subjektů vyberte příslušný subjekt a klikněte na menu Subjekt > Změna subjektu (nebo použijte klávesu F4 či ikonu  v panelu nástrojů). Na zobrazeném formuláři vyberte správný typ subjektu (viz obrázek) a případně doplňte chybějící údaje pro daný typ.

Příklad:

Chybně nastavený typ subjektu. Zřejmě fyzická osoba oprávněná k podnikání. Zde je nutné změnit typ subjektu na Firma. Následně ověřit hlášení, a pokud není v pořádku či neexistuje, pak u tohoto subjektu smazat evidenci odpadů a dále i tento subjekt. Jestliže subjekt smazat nepůjde, je pravděpodobně uveden v některé z evidencí jako partner a proto je nutné vrátit zpět typ subjektu na Občan bez IČOPoznámka: Pomocí klávesy F6 nad tímto subjektem zjistíte, ve které evidenci je uveden.