Popis:

Tato kontrola ověřuje vyplněné IČZ u hlášení dle vyhlášky 352/2005 Sb. (elektroodpady) nebo dle vyhlášky 352/2008 Sb. (autovraky). U zpracovatelů elektroodpadů nebo autovraků je nutné mít vyplněné pole IČZ na provozovně, za kterou vedete evidenci a ohlašujete.

Doporučení:

Proveďte kontrolu vyplněného pole IČZ. V adresáři Subjektů vyberte záznam s provozovnou a klávesou F4 nebo ikonou pro změnu v nástrojové liště proveďte editaci subjektu. Vyberte Typ identifikátoru = IČZ a do pole IČZ vyplňte přidělené Identifikační číslo zařízení oprávněné osoby ve správném formátu. Případně pokud máte zakoupenou databázi RES Plus, můžete doplnit pole IČZ tlačítkem RES vpravo. Změnu potvrďte tlačítkem OK.

Příklad: