104. Kontrola použití kódu XN53 (inventurní rozdíl)

Popis:

Tato kontrola zjišťuje nadměrné používání kódu nakládání xN53 (inventurní rozdíl) v evidenci odpadů. Program porovnává hmotnost odpadu na straně množství plus (kódy  x00, BN6, BN16, BN30, BN40) a hmotnost odpadu s kódem nakládání xN53. Pokud je podíl množství xN53 na množství plus větší než 25% a zároveň je toto množství větší než 1 tuna, představuje to potenciální zneužívání kódu pro inventurní rozdíl. Je nutné použít správný kód nakládání. V případě, že takové množství je skutečně inventurním rozdílem, je nutné tento stav v hlášení okomentovat.

Doporučení:

Překontrolujte množství uvedené na dávce s kódem nakládání xN53. Pokud chybu neodhalíte a jedná se o skutečný inventurní rozdíl, pak tuto skutečnost okomentujte v poznámce k hlášení. Ta se v programu vyplňuje v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Roční hlášení. Zde do pole Poznámka uveďte stručný důvod tak vysokého inventurního rozdílu.

Příklad: