103. Kontrola na poměr množství upraveného odpadu a množství odpadu po úpravě, když nedošlo ke změně katalog. č. odpadu - kód BN40

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda množství vzniklé po úpravě odpadu (stejného katalogového čísla) není větší než původní množství odpadu před úpravou. Nově vzniklého množství nesmí být více než 110% původního množství a zároveň více než 1 tuna. Program množství upraveného odpadu počítá ze záznamů s kódy nakládání xR12, xD8, xD9, xD13, xD14, xN14, množství vzniklého stejného druhu odpadu počítá ze záznamů s kódem nakládání BN40.

Doporučení:

Překontrolujte množství vzniklé z úpravy odpadů. Pokud chybu neodhalíte a jedná se o skutečný nárůst hmotnosti odpadu vzniklého po úpravě, pak tuto skutečnost okomentujte v poznámce k hlášení. Ta se v programu vyplňuje v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté zvolte v horní lištové nabídce Možnosti příkaz Parametry subjektu. Také můžete použít ikonu . V Parametrech subjektu označte v seznamu na levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Roční hlášení. Zde do pole Poznámka uveďte stručný důvod nárůstu hmotnosti po úpravě.

Příklad:

V níže uvedeném příkladu je nárůst železa o 1,5 tuny, což dle této kontroly není přípustné. Řešením může být oprava množství u záznamu s kódem nakládání BN40.

V následujícím přikladu je nárůst vrtného kalu. Tento nárůst vznikl úpravou - přidáním příměsí tak, aby mohlo být s kalem dále nakládáno. Tento stav lze okomentovat v poznámce k hlášení.

Komentář – poznámka k hlášení.