102. Kontrola vyplnění listu č. 3 hlášení za autovraky

Popis:

Tato kontrola se provádí pouze v evidenci odpadů provozovatele zařízení ke zpracování autovraků. Program zjišťuje, zda je evidence odpadů kompletní. To znamená, zda obsahuje kromě převzetí a zpracování vybraných autovraků, také ostatní autovraky nebo odpady, které vznikly jinou činností než zpracováním vybraných autovraků. Jedná se např. o odpad z kanceláře, z provozu dílny jako např. mastné hadry, odpady z obalů atp.

Doporučení:

Do evidence odpadů provozovatele zařízení ke zpracování autovraků dopište i ostatní autovraky (autobusy, nákladní vozidla ...), pokud s nimi nakládáte, a dále odpady vzniklé při provozu autovrakoviště (odpady z obalů, mastné hadry, kancelářský odpad). Tyto záznamy se v ročním hlášení tisknou na listu č. 3 přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.

Příklad: