Popis:

Kontrola vyrovnané ABC bilance vychází z legislativního požadavku na správné používání kódů nakládání podle původu odpadů. Původ odpadu specifikuje první písmeno v kódu nakládání (A = vlastní odpad, B = převzatý odpad, C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku).  Platí, že celkové množství vlastní produkce (A00) musí odpovídat celkovému nakládání s tímto odpadem (kódy nakládání začínající na A). To samé platí i u písmene B a C.

Doporučení:

Kontrolu a následnou opravu nevyrovnané ABC bilance můžete v evidenci odpadů ohlašovatele pomocí přehledu Karta odpadů.

Příklad:

Karta odpadů

Karta odpadů je rozdělena na několik částí. V horní části okna je zobrazen seznam odpadů v evidenci. Poslední sloupec ABC zobrazuje červeným křížkem odpad, který má nevyrovnanou ABC bilanci. Podmínkou je aktivace parametru Označit odpady s nevyrovnanou ABC bilancí. Ve spodní části je podrobný rozpis záznamů odpovídajících ke kurzorem vybranému odpadu v horní části okna.

V tomto případě je potřeba provést kontrolu jednotlivých dávek daného katalogového čísla odpadu a opravit chybně pořízené záznamy. Program disponuje funkcí pro automatickou opravou (korekcí). Tu spustíte příkazem v horní lištové nabídce Možnosti / Rozdíl mezi příjmy a výdaji (nebo klávesou F6) a kliknutím na tlačítko Korekce A, B, C. V případě, že program záznamy automaticky neopraví (nejednoznačnost řešení), jste dotázání na preferenci kódů nakládání. Nejčastěji stačí potvrdit implicitní nastavení a pokračovat v opravě.

Podmínkou spuštění korekce je vyrovnaná celková +/- bilance (v okně se zobrazuje jako červená nula). V případě velkého množství druhů odpadů s nevyrovnanou ABC bilancí můžete použít funkci pro hromadnou korekci ABC bilance.