17.8.2016
MŽP vydalo dokument obsahující popis změn pro ohlašovatele.

Ministerstvo životního prostředí vydalo dokument, který by měl ohlašovatelům usnadnit rozhodování, zda po změně zákona o IRZ (novelou č. 255/2016 Sb.) mají nadále povinnost sledovat údaje o znečišťování a ohlašovat do Integrovaného registru IRZ.

Dokument můžete stáhnout zde: Rozhodovaci_dokument_IRZ_novela_cinnosti_CZ-NACE

Zdroj informace:http://www.irz.cz