Zdravotnické odpady vznikající při léčbě pacientů v domácí péči

13.6.2016
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotnického ústavu k nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče