Vyřešte nově vzniklou povinnost pomocí RES Plus

21.6.2016
Připravili jsme pro Vás rozšíření databáze RES Plus o informace z Rejstříku živnostenského podnikání a Registru zařízení.

Databáze RES Plus nově obsahuje kromě dat o sídlech subjektů (více než 4,2 mil. organizací z ČR od Českého statistického úřadu) seznam více než 600 tisíc provozoven evidovaných v Registru živnostenského podnikání a seznam zařízení pro nakládání s odpady evidovaných v Registru zařízení systému ISOH. Nové seznamy obsahují veřejné údaje o provozovnách a zařízeních včetně IČPIČZ, společně s doplňkovými informacemi, jako je například seznam činností na provozovnách nebo seznam povolených odpadů k převzetí do zařízení. 

Databázi RES Plus lze využít v přímém propojení s novými verzemi programů EVI 8 (verze 8.5.8.0 nebo vyšší) a SKLAD Odpadů 8 (verze 8.6.7.0 nebo vyšší), které disponují těmito novými funkcemi v adresáři subjektů:

  • zobrazení seznamu zařízení a provozoven s IČZ/IČP a dalšími podrobnostmi k zadanému IČO,
  • automatické dohledávání IČZ/IČP k subjektům se shodnou adresou,
  • vyhledávání IČZ/IČP s podobnou adresou

Řadu dalších navazujících funkcí připravujeme do následujících verzí.

Databáze je i nadále pravidelně aktualizována, a to on-line na našich webových stránkách v měsíčních intervalech, nebo čtvrtletně na instalačním CD.

Upozorňujeme, že krajské úřady v současné době postupně zpracovávají informace o všech doposud povolených zařízeních, převádí je do nového formátu a zasílají do Registru zařízení ISOH, a data v něm tedy ještě nejsou úplná. Zkompletování dat předpokládáme v průběhu několika příštích týdnů až měsíců.

Více informací naleznete na stránce o produktu RES Plus.

Nabídka školení

Využijte také naši nabídky a zúčastněte se semináře s názvem:

Oba semináře jsme pro Vás připravili také online formou: