Vyhlášení nového datového standardu pro ohlašování provozu zařízení a dopravců

8.4.2016
Dnes 8.4.2016 byl v ISPOP vyhlášen nový datový standard k přenosu dat pro ohlašování provozu zařízení a dopravců. Program EVI 8 v aktuální verze 8.5.7.0 je již v souladu s tímto novým datovým standardem.

EVI 8

Aktualizaci programu EVI 8 ve verzi 8.5.7.0 je možné stáhnout přímo ze stránky o produktu. Podle platného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je nutné ohlásit do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti dopravce odpadů nebo provozu zařízení včetně zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení. Ohlášení proveďte i v případě potřeby přidělit Identifikační číslo zařízení (IČZ), tj. v případě, že provozujete zařízení se souhlasem krajského úřadu a toto číslo ještě nemáte přiděleno, nebo pokud zařízení provozujete v souladu s § 14 odst. 2 nebo podle § 33b odst. 1 zákona (malá zařízení).

Informace z ISPOP

Dnem 8. 4. 2016 jsou vyhlášeny datové standardy pro splnění ohlašovacích povinností dle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích právních předpisů. Od tohoto dne jsou také v ISPOP všem registrovaným uživatelům s vazbou na subjekt ohlašovatele dostupné formuláře pro splnění těchto ohlašovacích povinností, a to F_ODP_ZARIZENI - Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona (příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) a F_ODP_DO - Dopravce odpadů (příloha č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Více informací včetně nových datových standardů pro formuláře F_ODP_ZARIZENI a F_ODP_DO naleznete v ISPOP.