VISOH – Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady

25.1.2017
Ministerstvo životního prostředí spustilo 19. ledna 2017 novou verzi systému VISOH a to na internetové adrese https://isoh.mzp.cz.

Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí spustilo 19. ledna 2017 novou verzi systému VISOH a to na internetové adrese https://isoh.mzp.cz.

VISOH poskytuje veřejnosti základní informace o odpadovém hospodářství v České republice a zpřístupňuje agregovaná data o produkci odpadů a nakládání s nimi v základním územním členění ČR a to ve dvou modulech: 1. modul od roku 2002 do roku 2008 (včetně) a 2. modul od roku 2009 dále.

V nové verzi (tlačítko Přejít do aplikace VISOH) je umožněn přístup k sestavení hlavních indikátorů odpadového hospodářství a základních přehledů charakterizujících stav a vývoj odpadového hospodářství na příslušném území ČR.

Základním zdrojem dat o produkci odpadů a nakládání s nimi jsou údaje z Ročních hlášení od původců a oprávněných osob zasílaných do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Z centrální národní databáze o produkci odpadů a nakládání s nimi – Informačního systému odpadového hospodářství se následně generuje databáze VISOH. Zpracování dat vychází z příslušné „Metodiky výpočtu indikátorů odpadového hospodářství v daném roce“.

VISOH je určen odborné veřejnosti se znalostí platné legislativy v odpadovém hospodářství. Ministerstvem jsou poskytovány základní přehledy o odpadovém hospodářství. V případě potřeby podrobnějších informací se musí uživatel se svou žádostí o poskytnutí příslušných dat obrátit přímo na ministerstvo. Ministerstvo životního prostředí není odpovědné za nesprávnou interpretaci dat. Ministerstvo rovněž nenese odpovědnost za chybné výsledky v důsledku nesprávně sestaveného zadání požadavku na výstup z databáze.

V případě použití dat z této databáze je třeba uvádět jako zdroj informací databázi VISOH.