Uživatelská školení k programu EVI 8

21.4.2017
Připravili jsme pro Vás specializovaná uživatelská školení k programu EVI 8 pro začátečníky i pokročilé.

Vážení uživatelé našich programů,

     využijte posledních volných míst  na našich seminářích, na kterých Vás detailně seznámíme se správným vedením průběžné evidence odpadů v EVI 8 a se specializovanými funkcemi zjednodušujícími práci s touto agendou.

Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC

Kurz je určen začínajícím uživatelům programu EVI 8. Každý z účastníků bude mít k dispozici počítač s nainstalovaným programem EVI 8, na kterém si bude moci namodelovat probírané ukázky a vyzkoušet si nanečisto jak správně vést vlastní průběžnou evidenci odpadů.

Přihlaste se zde:

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/prace-s-programem-evi-8-pro-pokrocile-na-pc

 

Práce s programem EVI 8 pro začátečníky

Kurz pořádáme pro začínající uživatele programu EVI 8. Lektor přehlednou formou a za pomoci názorných příkladů vysvětlí práci s programem a upozorní na nejčastější chyby při vedení průběžné evidence odpadů včetně tvorby ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady k elektronickému odeslání do systému ISPOP.

Přihlaste se zde:

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/prace-s-programem-evi-8-pro-zacatecniky-1

 

Práce s programem EVI 8 pro pokročilé uživatele

Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele programu EVI 8. Kromě základních funkcí programu Vás seznámíme i s možnostmi, kterými si můžete práci s programem a s daty zjednodušit, zefektivnit a získat potřebné informace v takové podobě, ve které je požadujete. Obsahem tohoto školení je mj. i popsání postupu při importu a export dat průběžné evidence, při vytváření vlastních přehledů pomocí generátoru SQL dotazů, vysvětlení hromadných operací a mnoha dalších funkcí a možností pro práci nad Vašimi daty.

Přihlaste se zde:

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/prace-s-programem-evi-8-pro-pokrocile-1