1.2.2018
Změna nastavení modulu OLPNO v programech EVI 8 a SKLAD Odpadů 8

Dne 1.2.2018 došlo na adrese www.sepno.cz ke zpřístupnění Systému Evidence Přepravy NO (SEPNO) pro testovací účely. Zároveň systém umožňuje evidovat přepravu NO (ohlašovat, opravovat, potvrzovat apod.) pomocí software 3. stran, tj. programů, které umí se SEPNO komunikovat (např. modul OLPNO v programech EVI 8SKLAD Odpadů 8).

Pro modul OLPNO jsme nastavili novou adresu testovacího prostředí SEPNO. Proto se Vám v programu zobrazí níže uvedené hlášení, na které kladně odpovězte.

Nová správná adresa testovacího prostředí SEPNO je nyní https://ws.sepno.cz/ver01_02/Sepno.svc.

Oficiální provoz SEPNO bude zahájen dne 2. května 2018.

Do 1. května 2018 nebudou jakákoliv ohlášení provedená v rámci SEPNO považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů MŽP vydanými k této problematice.

 

Více informací naleznete na webových stránkách portálu SEPNO: www.sepno.cz.