Školení: nové prováděcí předpisy a jejich uplatnění v praxi

21.6.2021
Vzdělávejte se s námi, abyste včas identifikovali příležitosti i hrozby pro Vaše podnikání

Už jste se seznámili s novými povinnostmi, které v odpadové legislativě nastaly či brzy nastanou?

 

Víte,

 • jak správně zařadit odpad,
 • jaké jsou nové podmínky a povinnosti pro vedlejší produkt a ukončení režimu odpadů,
 • jaké jsou zásadní změny při provozování mobilních zařízeních pro sběr odpadů,
 • co se změní při využití odpadů na povrchu terénu,
 • kam s výmětem z dotřiďovacích linek – energetické využití & odstranění,
 • co patří mezi konstrukční prvky skládky a jaký odpad lze využít na technické zabezpečení skládky,
 • které odpady již nebude možno uložit na skládku, 
 • jaká je konstrukce a sazba poplatku za uložení odpadu na skládku,
 • jak se stanovuje sleva pro obce za skládkování SKO, 
 • kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel,
 • jaká zařízení lze provozovat bez povolení, 
 • jaké změny zaznamenaly základní popis odpadu a údaje o odpadu,
 • jaké jsou nové kódy nakládání s odpady,
 • jaké jsou nové povinnosti u hlášení o obecním systému,
 • jaká specifika byla stanovena pro nakládání s komunálním odpadem včetně výpočtu plnění cílů,
 • jaké jsou povinnosti při nakládání s kovovými odpady,
 • jaké nové povinnosti byly stanoveny pro komunitní kompostování?

Přemýšleli jste i nad tím,

 • kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit,
 • co znamená zjednodušený odpadový režim,
 • co přinese nový environmentálně-ekonomický nástroj tzv. ekomodulace?

A co termíny, lhůty a limity?

Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete nejen ucelený přehled o všech novinkách v odpadové legislativě, ale i dostatečný prostor pro Vaše dotazy a odpovědi na ně.

 

„Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů

– zásadní změny v odpadové legislativě

Podrobnosti ke školení a přihláška

 

Kompletní nabídku námi pořádaných seminářů najdete zde.