Školení k programu SKLAD Odpadů 8

29.11.2016
Zaměřeno na ukončení roku a převod dat do programu EVI 8.

Pokud chcete být dostatečně připraveni splnit řádně své ohlašovací povinnosti za rok 2016 za odpady, využijte nabídky námi pořádaného školení s názvem:  

SKLAD Odpadů – ukončení roku a převod do EVI 8

Je zaměřeno na řádné ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 a činnosti vedoucí ke korektnímu uzavření evidence (roční uzávěrka před tvorbou hlášení) a následně na vytvoření a odeslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP.

Zkušený lektor Vám poskytne návod, jak pracovat s nástroji, které jsou pro ohlašování za rok 2016 k dispozici a představí novinky, které Vám ISPOP přichystal.