17.12.2020
První softwarový nástroj na výběr poplatků při ukládání odpadu na skládky podle nové legislativy platné od příštího roku

Dobrý den,

jak jistě víte, tak v příštím roce vstupuje v platnost nový zákon o odpadech a tím dochází mj. i ke změně způsobu výběru poplatku za ukládání odpadu na skládku.

Protože si uvědomujeme, že tento způsob výběru poplatku bude pro  provozovatele skládek mnohem složitější a náročnější než dosud,  upravujeme provozní software SKLAD Odpadů 8 tak, aby byl přizpůsoben nové legislativě ji od začátku příštího roku.

Náš program tím umožní všem  našim uživatelům  správný výběr dílčích poplatků dle nového zákona a to včetně uplatňování nároků obcí na zahrnutí ukládaného komunálního odpadu do snížené sazby podle § 157 zákona.

Co Vám umožní náš software:

  • zadání množstevního limitu u každé obce, do jehož vyčerpání má obec nárok na sníženou sazbu;
  • kontrolu limitu podle počtu obyvatel a hmotnosti komunálního odpadu na obyvatele stanoveného zákonem;
  • okamžité zjištění stavu čerpání limitu;
  • přijetí odpadu na skládku bez nutnosti volby dílčího poplatku;
  • vytvoření čtvrtletního hlášení pro SFŽP a elektronické ohlášení přes ISPOP;
  • sledování TZS a možnost zjištění zbývajícího podílu k 25 % celkového skládkovaného odpadu do příslušného kvartálního období;
  • automatické generování podkladů pro průběžnou evidenci odpadů a následná tvorba ročního hlášení pomocí programu EVI.

Více informací naleznete na stránce www.inisoft.cz/skladka. V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.

S našimi produkty přechod na novou legislativu zvládnete!

Petr Grusman, společnost INISOFT s.r.o.