4.7.2018
Aneb jak si ohlašování přepravy NO do SEPNO nekomplikovat.

Mnoho společností v současné době ještě neumí v určitých situacích správně pracovat se systémem SEPNO. Díky tomu vznikají praktické problémy.

Jako příklad uvedu přepravu nebezpečných odpadů v rámci mobilního zařízení ke sběru a výkupu.

Odesilatelem musí být podle zákona č. 185/2001 Sb. § 40 odst. 3, provozovatel mobilního zařízení. Příjemcem může být pouze stacionární zařízení. Při nutnosti dodržení tohoto postupu a možná i z důvodu neznalosti, společnosti při příjmu do mobilního zařízení nepoužijí více míst nakládky a vypracují ohlašovací list za své zařízení se správnou koncovkou a uvedeným místem nakládky.

Toto opakují podle počtu původců, které aktuálně svezou na svozové trase.

Výsledkem pak je:

 1. počet účastníků – např. 30 = 30 listů OLPNO
 2. počet přeprav je 30 = 30 x IČOL
 3. na příjmu 30 x razítko příjemce ke každému listu
 4. v SEPNO 30 x opravit a 30 x potvrdit
 5. neexistence celkového součtu hmotnosti předávaných odpadů
 6. nemožnost tisku přehledu všech míst nakládek

Jaké je tedy správné řešení? Vystavit jen jeden ohlašovací list s příslušným počtem nakládek:

 1. počet účastníků 30 = 1x OLPNO = počet cca 10 vytištěných listů
 2. počet přeprav = 1 x IČOL
 3. na příjmu 1 x razítko
 4. v SEPNO 1 x potvrzení
 5. existuje součet celkový součet za ohlášení
 6. existuje přehled všech míst nakládek
 7. práce se šablonami
 8. – méně vyplňování – není nutné zadávat část 1 z OLPNO = spora času při ohlašování
 9. méně vytištěných papírů
 10. jednodušší administrativa

Pokud byste si chtěli ohlašování prakticky vyzkoušet, je to možné na některém z námi pořádaném školení. Více informací najdete na webové stránce www.inisoft.cz/skolení. Také víme, jak byste si mohli práci při ohlašování a evidenci přepravy nebezpečných odpadů zefektivnit, zdokonalit a zajistit soulad dat s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady a to prostřednictvím specializovaného modulu OLPNO (https://www.inisoft.cz/olpno) v programech EVI 8 (https://www.inisoft.cz/software/evi-8) a SKLAD Odpadů 8 (https://www.inisoft.cz/software/sklad-odpadu-8).

 

 Ing. Václav Kuncl, 
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: