Sdělení MŽP k ohlašování zařízení, přidělování IČZ aj. před nabytím účinnosti novely vyhlášky 383/2001 Sb.

29.1.2016
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení, jehož cílem je vyjasnění možnosti plnění vybraných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb. do doby nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Stáhněte si:

Zdroj:

Ministerstvo životního prostředí – http://www.mzp.cz/cz/zarizeni_ohlasovani_sdeleni