Roční hlášení – důležité pro provozovatele skládek odpadů

6.2.2017
Změna rozsahu a způsobu ohlašování dat v Hlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) do ISPOP

Chceme vás informovat, že v souladu s aktuální legislativou se provozovatelům skládek pro ohlašovací rok 2016 mění povinný rozsah ohlašovaných dat v ročním  hlášení o produkci a nakládání s odpady. Tento rozsah je přesně definován v příloze č. 20 Vyhlášky 383/2001 Sb.

Nejdůležitějšími změnami je, že se v ročním hlášení odesílají údaje o poplatcích a také kopie výpisu z bankovního účtu v elektronické podobě (PDF), a to nejpozději do 15.2.!

V souvislosti s touto legislativní úpravou (novelizace Vyhlášky 383/2001 Vyhláškou 83/2016 Sb.) byl zrušen Roční výkaz o poplatcích za uložení odpadu POPL 3-01 pro ČSÚ, který dříve sloužil k vykazování údajů o poplatcích a zasílal se nejpozději do 31.3. na ČSÚ.

Podrobné informace o související legislativě a dopadu na roční hlášení za skládky a také o tom, jak můžete připravit potřebné podklady z programu SKLAD Odpadů 8 a kam je třeba je zadat v programu EVI 8 naleznete v tomto dokumentu: Změna rozsahu a způsobu ohlašování dat za skládky v Hlášení o produkci a nakládání s odpady