Právní úprava zákona o odpadech 185/2001 Sb. s dopadem na IRZ

22.1.2016
Změnou zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. došlo k vypuštění „olejů“ z § 38, což znamená, že od 1. 10.2015 přešly „oleje“ ze zpětného odběru do režimu odpadů.

Tato legislativní změna bude mít v mnoha společnostech za následek překročení limitu roční produkce 2 000 kg nebezpečných odpadů a tím i povinnost plnění ohlašovací povinnosti za rok 2015 vyplývající ze zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ v platném znění.

Nespadáte po této právní úpravě nově do režimu ohlašování za IRZ provozovnu?

Pokud ano, využijte nabídky našeho vzdělávacího programu a zúčastněte se semináře

  • vedeného prezentační formou: ZDE
  • nebo online: ZDE.

Pomohou Vám splnit Vaše legislativní povinnosti.