Praktická příručka „Přeshraniční přeprava odpadů"

25.2.2016
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka – Centrum pro hospodaření s odpady v roce 2013 v rámci projektu "Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady" vypracoval praktickou příručku řešící Přeshraniční přepravu odpadů.

Tato příručka je určena především pro pracovníky státní správy, do jejichž kompetence patří i přeshraniční přeprava odpadů. Pomůže pro rychlejší orientaci v relevantních předpisech přímo při práci v terénu. Uvedené informace vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006/ES ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (NPO) a Evropského katalogu odpadů, který byl v ČR implementován ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (KO), v platném znění.

Při vypracování příručky byl použit materiál „Waste(s) watch – december 2010, IMPEL a aktuální právní předpisy ČR a EU vztahující se k této problematice.Příručka vznikla v rámci řešení projektu bezpečnostního výzkumu MV ČR – VG20122013090 pracovníky Centra pro hospodaření s odpady ve VÚV TGM, v.v.i., Praha.

Ke stažení:

Příručka "Přeshraniční přeprava odpadů"