Pozvánka na školení v Praze, Brně a Olomouci

24.10.2017
Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP

Díky Vašemu velkému zájmu jsme aktuálně vypsali nové termíny semináře s názvem „Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP“, a to v Praze a Olomouci a připravili i nový formát vzdělávání s názvem „Práce s modulem OLPNO na PC – Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP“ v Praze, Brně i Olomouci.

Vzdělávejte se spolu s námi

Kompletní nabídku našich seminářů najdete na: https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni.