30.10.2017
Chemické látky a směsi ve vztahu k legislativě životního prostředí a bezpečnosti práce
  • Pracujete v oblasti chemického průmyslu nebo chemické látky a směsi „jen“ používáte ?
  • Ztrácíte o nich přehled?
  • Víte, jaké povinnosti máte při manipulaci s nimi?
  • Znáte základní principy první pomoci při úrazu způsobeném chemickou látkou?

 

     Pojďme se společně na problematiku nakládání s chemickými látkami a směsmi podívat nově.

Zveme Vás na seminář s názvem:

„Chemické látky a směsi ve vztahu k legislativě životního prostředí a bezpečnosti práce a k evropským předpisům a povinnostem legislativy ČR“

     Seminář je zaměřen především na provázanost veškerých povinností vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve firmách různých velikostí a rozličného zaměření a je určen pro ekology, bezpečnostní techniky a další pracovníky průmyslových podniků včetně auditorů.

Pozvánka, informace o školení a objednávka: zde.