Pozvánka na legislativní školení

14.6.2017
Využijte naší nabídky a získejte aktuální legislativní informace.

Zveme Vás na seminář s názvem

„Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi“
  • Zaregistrovali jste novinky v zařazování odpadů podle kategorií a druhů, podle hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a nová pravidla pro využívání odpadů na povrchu terénu?
  • Víte vše o nové vyhlášce upravující používání kalů na zemědělské půdě?
  • Víte, jak má vypadat štítek odpadu, jak má být označené shromaždiště a jaké náležitosti musí mít identifikační list nebezpečných odpadů po novele prováděcí vyhlášky?
  • Víte co je to OLPNO a jak máte ve shodě s legislativou od 1. 1. 2017 řešit přepravu nebezpečných odpadů?

Na tyto dotazy a na spoustu dalších Vám rádi odpovíme na seminářích, které pro Vás v červnu v tomto formátu pořádáme letos naposledy, a to v Liberci, Praze a Olomouci.

Vzdělávejte se spolu s námi

Kompletní nabídku našich seminářů najdete na: 

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni