Plán odpadového hospodářství pro obce

16.5.2016
Potřebujete zpracovat POH obce? Rádi Vám pomůžeme.

INISOFT a POH

Aktuálně musí všechna města a obce s produkcí větší než 1 000 tun ostatních odpadů nebo více než 10 tun nebezpečného odpadu ve smyslu ustanovení § 44 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. vytvořit nový Plán odpadového hospodářství, což naše firma umí a také nabízí.

Zpracování POH města či obce má návaznost na POH kraje, který ve vazbě na POH České republiky obsahuje řadu nových cílů, jejichž realizace má přímý vliv na vývoj odpadového hospodářství Vašeho města, Vaší obce, a to zejména ve smyslu optimalizace výdajů při nakládání s odpady a při odhalování skrytých rezerv, které mohou vést ke snížení Vašich nákladů na odpadové hospodářství do budoucnosti.

Oslovte nás

Rádi i pro Vás zpracujeme nabídku na vytvoření POH včetně harmonogramu a jeho následné realizace s využitím našich bohatých zkušeností v oblasti odpadového hospodářství.