9.5.2017
Jak se připravit na kontrolu orgánu státní správy
  • Chystá se Vás navštívit kontrola orgánu státní správy?
  • Chcete být na ni připraveni dopředu?
  • Víte, jak můžete předejít následným pokutám?
     

Absolvujte spolu s námi iKURZ

Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy

  • Probereme společně, co všechno si můžete připravit dopředu ještě před takovou kontrolou.
  • Vysvětlíme si pojmy jako zahájení správního řízení, vydání příkazu, možnosti a termíny pro jejich doplnění, a také odvolání, podání odporu a rozklad.
  • Zmíníme, jak Vy sami můžete ovlivnit zápis dílčího nebo závěrečného protokolu.
  • Získáte informace i o možnosti využití mimořádných opravných prostředků.
  • Vše průběžně doplníme o poznatky z praxe.

 

Neváhejte a přihlaste se zde:

https://www.inisoft.cz/poradenstvi-a-skoleni/skoleni/ikurz-jak-se-radne-pripravit-na-kontrolu-organu-statni-spravy-1