10.5.2018
Metodický návod pro subjekt bez IČO.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých internetových stránkách tento metodický návod pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO v případě, že původce resp. odesilatel nemá přiděleno IČO.

Metodický návod (PDF)

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/metodika_sepno