Odborné články v časopisech ODPADY a ODPADOVÉ FÓRUM

5.4.2018
Články na téma SEPNO, zeminy, průběžná evidence, využití odpadů a BRO.

V minulých číslech odborných časopisů ODPADY a ODPADOVÉ FÓRUM jsme vydali několik článků, které by Vás mohly zajímat.

časopis (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
03/2018Nakládání se zeminami
Nakládání se zeminami je zcela specifická záležitost
v oblasti stavební výroby. Nebudeme se bavit
o otevřených zemnících, písnících, lomech a podobných
dobývacích prostorech. Cílem článku je vysvětlit nakládání
se zeminami, které vznikly při stavební činnosti.

zde

03/2018Zpracování odpadů a jejich průběžná evidence
Tímto článkem popisujeme a připomínáme několik pravidel,
které je nutné dodržet, abyste předešli problémům
při kontrolách a následně také případným sankcím
při zpracování odpadů a tvorbě související průběžné evidence.

zde

02/2018Osmnáct otázek k SEPNO
Naše společnost INISOFT s.r.o. v roce 2016 zvítězila ve výběrovém řízení
na výrobu systému pro elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
V závěrů loňského roku bylo dílo předáno zadavateli. Veřejnost se na nás obrací
s dotazy na legislativní rámec či samotný systém SEPNO.
Dovolte nám se s Vámi o odpovědi na ty nejčastější otázky podělit.
zde
01/2018Průběžná evidence odpadů a roční hlášení o odpadech
Víte jak správně vést průběžnou evidenci odpadů
a jak sestavit roční hlášení o odpadech.
Základní informace naleznete v tomto článku,
dále můžete vyzkoušet náš software EVI 8,
který je dokonalým pomocníkem pro tuto agendu.
zde
12/2017Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů je za dveřmi
Od 1. 1. 2018 má být zahájen plný provoz elektronického systému
pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů tzv. SEPNO –
Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů. Tato informace
byla zveřejněna v ISPOP – Integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností, jehož součástí je i systém SEPNO.
zde
10/201745 let evidence odpadů
Distingované pány v oblecích, co krasopisem zapisují násadkou s inkoustem
čísla do velkých knih, známe také jen z filmů pro pamětníky, ale
jinak jsme těch změn v našem oboru zažili dost. Také si to pamatujete?
zde
10/2017Průmyslové odpady a jejich přeprava
Odpady z průmyslu obsahují velmi často nějakou nebezpečnou látku,
a proto jsou obvykle zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Z pohledu jejich přepravy pak platí přísnější pravidla
než je tomu u ostatních odpadů.
zde
9/2017Biologicky rozložitelný odpad a evidence odpadů
Biologický rozložitelný odpad vzniká buď v přírodě, která ho přirozeně
využívá ve svůj prospěch a nedochází tak k zatěžování životního prostředí
nebo lidskou činností, při které je nutné jeho vznik a nakládání usměrnit.

 
zde

Další články naleznete zde.