Novela zákona, která má omezit vyhazování potravin

8.6.2016
Touto novelou se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která od roku 2018 zavádí novu povinnost pro prodejce potravin nad 400 metrů čtverečních neprodané jídlo před zničením nebo odvozem na skládku nabídnout charitě, vychází ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 180/2016 Sb. Od loňského roku už markety nemusí v případě darování odvádět patnáctiprocentní daň z přidané hodnoty. Zboží "ocení" nulou, stejně tomu bude i nadále.


Zdroj informace: webový portál Třetí ruka