8.12.2016
Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě

Ministerstvo životního prostředí vydalo sdělení, jehož cílem je vyjasnění plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které je zemědělec povinen dodržovat při použití upravených kalů na zemědělské půdě.

Podstatné informace z tohoto sdělení:

  • Zemědělec, který používá upravené kaly na zemědělské půdě je oprávněnou osobou ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

  • Musí při použití kalů na zemědělské půdě mj. postupovat podle § 33  zákona o odpadech a vyhlášky č. 382/2001 Sb. (Pozn.: MŽP připravuje novou vyhlášku).

  • Musí vést průběžnou evidenci odpadů tj. včetně záznamů o tom, že přijal od jednotlivých osob (ČOV atp.) odpady (kat. číslo 19 08 05) pod kódem nakládání B00 a že je využil pod kódem nakládání BR10.

  • Je povinen jako oprávněná osoba podávat roční hlášení o odpadech dle přílohy 20 č. vyhlášky 383/2001 Sb.  bez ohledu na množství (pouze pokud přijímal kaly, jinak platí zákonné limity) a to přes systém ISPOP na obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) podle místa provozovny. Provozovnou je v tomto případě provozovna osoby (zařízení), která zajišťuje použití kalů na zemědělské půdě.

  • Všechny díly půdních bloků, na kterých používá upravené kaly jeden zemědělec, jsou jako celek jedním zařízením na využití odpadů (upravených kalů) ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o odpadech.

  • Do doby vydání nové vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. nepodává hlášení o provozu zařízení podle přílohy 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. na krajský úřad přes systém ISPOP a do ročního hlášení a v průběžné evidenci uvádí v poli IČZ hodnotu ZPF2016.

Zdroj:http://mzp.cz/cz/kaly_zemedelska_puda_sdeleni
Sdělení (PDF): Sdělení odboru odpadů o způsobu ohlašování použití upravených kalů na zemědělské půdě