Návrhy nového zákona o odpadech a výrobcích s ukončenou životností lze připomínkovat

1.2.2016
V pátek 29. 1. 2016 předložilo Ministerstvo životního prostředí návrhy těchto zákonů do vnějšího připomínkového řízení.

Tyto dva nové zákony by měly nahradit současný zákon o odpadech. Přehled hlavních změn, účel a obsah obou návrhů naleznete v předkládací zprávě. Předpokládaná účinnost je k 1. lednu 2018. Připomínky můžete zasílat do 26. 2. 2016 na adresu eklep@mzp.czhana.nenutilova@mzp.cz.

Návrh nového zákona o odpadech

Zdroj:Aplikace O/DOK

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zdroj:Aplikace O/DOK